Czy postanowienie umowy, w którym zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające na zmianie ilości w poszczególnych pozycjach... - OpenLEX

Czy postanowienie umowy, w którym zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające na zmianie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych, pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości umowy, jest zgodne z PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w przetargu na dostawę leków dopuścił składanie ofert na zadania częściowe (pakiety). Każdy pakiet składa się z od kilku do kilkudziesięciu pozycji asortymentowych. We wzorze umowy w celu uelastycznienia możliwości wykorzystania ilości leków wskazanych w umowie zamawiający przewidział następującą możliwość jej zmiany: "Zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające na zmianie ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych, pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości umowy". Ogólną wartością umowy w przypadku umowy z wykonawcą, który uzyskał zamówienie na więcej niż jeden pakiet jest oczywiście suma wartości tych pakietów.

Czy w takim przypadku strony umowy mogą dokonywać zmian ilości pozycji asortymentowych wykraczających wartością poza wartość pakietu, którego zmiany dotyczą (np. zmniejszyć w jednym przy zwiększeniu ilości w innym pakiecie), a jeżeli tak, to czy postanowienie wzoru umowy jest zgodne z PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?