Czy postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych odnoszące się do ochrony danych osobowych - art. 1 ust. 4 i ust. 5, należy interpretować i odnosić w kontekście wszystkich danych przetwarzanych przez Pion Ochrony Informacji Niejawnych - w tym Kancelarię Informacji Niejawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych odnoszące się do ochrony danych osobowych - art. 1 ust. 4 i ust. 5, należy interpretować i odnosić w kontekście wszystkich danych przetwarzanych przez Pion Ochrony Informacji Niejawnych - w tym Kancelarię Informacji Niejawnych?

Czy Kancelaria Informacji Niejawnych na podstawie przytoczonego przepisu jest zwolniona m.in. z prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych (dot. np. przetwarzania danych zawartych w przedkładanej karcie obiegowej) czy też analizy ryzyka dla przetwarzanych danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX