Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 stycznia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Posiadamy status ZPCHr oraz zwolnienie w podatku od nieruchomości (osiągamy wskaźnik 30% zatrudnionych pracowników ze szczególnymi grupami). Aktualnie startowaliśmy w przetargu i zakupiliśmy dodatkowy grunt pod przyszłą inwestycję. Rozpoczęcie inwestycji, tj. budowa dodatkowego magazynu planowana jest dopiero w 2014 r. Aktualnie na gruncie nie ma żadnych budynków oraz ww. grunt nie stanowi miejsca pracy żadnego z naszych pracowników.

Czy możemy ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości z ww. gruntu?

Czy konieczne jest powiadomienie inspekcji pracy i wpisanie ww. gruntu przez Urząd Marszałkowski do decyzji o ZPCHr?

Czy może warunkiem uzyskania zwolnienia jest poszerzenie zakresu pracy portiera zakładowego (pracownik niepełnosprawny) o doraźny/okresowy nadzór nad nowo zakupionym gruntem?

Sąd w wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2009 r., III SA/Wa 2129/08 wskazał, iż pod określeniem "zajęte" należy także pojmować podjęcie przez przedsiębiorcę na tych gruntach działań zmierzających do osiągnięcia przychodu, w tym także czynności przygotowawczych, m.in. polegających na budowie inwestycji przeznaczonej do tej działalności.

Czy w praktyce takie działania to, np. uzyskanie pozwolenia na budowę na ww. gruncie, czy może wystarczy plan zagospodarowania tej działki?

Czy jest jakieś nowsze, także korzystne dla podatnika orzecznictwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?