Czy posiadacze decyzji na zbieranie odpadów powinni wystąpić do właściwego urzędu o zmianę zapisów decyzji, czy też oprzeć się... - OpenLEX

Czy posiadacze decyzji na zbieranie odpadów powinni wystąpić do właściwego urzędu o zmianę zapisów decyzji, czy też oprzeć się na tym, co stanowi art. 42 u.o. i jednak pozostawić ww. zapisy bez zmian?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o podpowiedź i rozwianie wątpliwości, jeśli chodzi o wskazanie w decyzjach maksymalnej łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów. Zgodnie z ostatnią nowelizacją z art. 25 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. wykreślono art. 25 ust. 4a u.o. określający konieczność wskazania maksymalnej łącznej masy wszystkich odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane. Jednakże zapis ten nie zniknął z art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. b u.o., który mówi o wskazaniu w składanych wnioskach "maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku".

Czy posiadacze decyzji na zbieranie odpadów powinni wystąpić do właściwego urzędu o zmianę zapisów decyzji, czy też oprzeć się na tym, co stanowi art. 42 u.o. i jednak pozostawić ww. zapisy bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX