Czy posiadacz odpadów destruktu asfaltowego musi być zarejestrowany w EMAS lub posiadać system ISO 14001?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy interpretować zapisy § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – dalej r.u.s.o.d.a.?

Jakie wymagania ma spełnić posiadacz odpadów destruktu asfaltowego, aby zachowane zostały postanowienia § 5 r.u.s.o.d.a.?

Czy wystarczy, że posiadacz odpadów destruktu asfaltowego wprowadzi wewnętrzne procedury obejmujące punkty od 1 do 5 wskazane w ust. 5?

Czy posiadacz odpadów destruktu asfaltowego musi być zarejestrowany w EMAS lub posiadać system ISO 14001?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX