Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy posiadacz odpadów będący użytkownikiem wieczystym, który przed dniem wejścia w życie ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zgodnie z art. 14 jest zobowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dołączyć do wniosku o zmianę posiadanej decyzji oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym wskazuje masę i rodzaj zbieranych oraz przetwarzanych odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?