Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą zobowiązane do wprowadzania do centralnego rejestru umów wszystkich zawieranych... - OpenLEX

Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą zobowiązane do wprowadzania do centralnego rejestru umów wszystkich zawieranych umów, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poradnię psychologiczno-pedagogiczną dotyczy również nowy obowiązek rejestracji umów w elektronicznym systemie Ministerstwa Finansów? Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych, a zatem szkoły i placówki oświatowe, zobowiązane będą do ujawniania informacji o zawieranych umowach poprzez rejestr umów. Czy dotyczy to umów o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX