Czy porada lekarska udzielana w ramach SOR może służyć ocenie zdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawo pacjenta do sprzeciwu od opinii lub orzeczenia lekarza - odwołanie do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta - na podstawie u.p.p. przysługuje w przypadku sprzeciwu pacjenta od opinii lekarza udzielającego pacjentowi świadczeń zdrowotnych w SOR, iż pacjent jest zdolny do pracy?

W oparciu o przeprowadzone bezpośrednie badanie stanu zdrowia lekarz nie stwierdza podstaw do wydania zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, jednakże pacjent ma odmienne zdanie; twierdzi ze skutki urazu, którego doznał uniemożliwiają mu wykonywanie dotychczasowej pracy i, co więcej, uniemożliwiają mu dojazd do pracy własnym środkiem transportu (a dojazd innym środkiem, np. transportu publicznego czy przy pomocy osób trzecich nie jest możliwy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX