Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 01.07.2017 zostaliśmy zarządcą dużej Wspólnoty Mieszkaniowej. Z przekazanej dokumentacji technicznej (zapisy w książce obiektu budowlanego) oraz księgowej (wyciągi bankowe z lat 2008-2011) wynika, że wykonywane były różne remonty. Wydatkowane były kwoty od 2-40 tysięcy złotych z konta Wspólnoty Mieszkaniowej. Poprzedni zarządca nie przekazał nam umów, zleceń, rozliczeń z wykonawcami z lat jak wyżej.Nie przekazał nam również przeglądów obligatoryjnych wykonywanych w latach wcześniejszych niż 2016/2017 r.

Czy ma obowiązek przekazania tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?