Czy poprawnym jest, aby w zawieranych umowach zlecenia zleceniodawca wskazywał łączną liczbę godzin do przepracowania bez obowiązku potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poprawnym jest, aby w zawieranych umowach zlecenia/umowach o świadczenie usług zleceniodawca wskazywał wynagrodzenie (określając za każdym razem czy jest to wynagrodzenie miesięczne, kwartalne, całkowite), wskazując łączną liczbę godzin do przepracowania (znowu w odniesieniu do konkretnego czasookresu) i równocześnie zawierał w umowie zapis o treści: "miesięczna liczba godzin do przepracowania w ilości (...), bez dodatkowej potrzeby potwierdzenia liczby godzin"?

W praktyce umowy rozliczane były na podstawie rachunków wystawianych przez zleceniobiorców ze wskazaniem ilości godzin z konkretnej umowy, bez przedkładania ewidencji godzin i jej potwierdzania przez zleceniodawcę.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access