Czy poprawki do uchwał zgłaszane przez członków spółdzielni mieszkaniowej mogą dotyczyć tylko konkretnych uchwał na walne zgromadzenie ujętych w porządku obrad?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poprawki do uchwał zgłaszane przez członków spółdzielni mieszkaniowej mogą dotyczyć tylko konkretnych uchwał na walne zgromadzenie ujętych w porządku obrad np. zmiana statutu co do ilości członków rady nadzorczej, a poprawka jest zgłoszona do innych zmian statutu np. zmiany ilości członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX