Czy poniżej opisana sytuacja jest tożsama z „modernizacją lub wymianą oświetlenia”?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poniżej opisana sytuacja jest tożsama z "modernizacją lub wymianą oświetlenia", o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3a ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166) - dalej u.e.e. i czy w związku z tym zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do podjęcia starań o uzyskanie przez Spółdzielnię świadectw efektywności energetycznej?

Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje wymianę zewnętrznych lamp oświetleniowych zamontowanych na spółdzielczych terenach osiedlowych. Obecnie większość oświetlenia zewnętrznego stanowią lampy sodowe będące własnością Urzędu Miasta (całość ok. 360 sztuk). Przedmiotowa wymiana polegać będzie na budowie nowych zewnętrznych lamp ledowych lub solarnych przez Spółdzielnię, z jednoczesnym usunięciem przez Urząd Miasta z terenu Spółdzielni lamp sodowych będących własnością Urzędu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX