Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina powierzyła spółce z o.o. , której jest 100% właścicielem budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Spółka w przyszłości, po wybudowaniu będzie prowadzić ten punkt. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie budowy punktu ze środków unijnych, a przed tym poniosła koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem wniosku o dotację. Poniosła również koszty usług doradczych na przygotowanie wniosku o pożyczkę na wkład własny z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Spółka ponosi obecnie koszty podatku od nieruchomości od gruntu, który zakupiła pod budowę, koszty dystrybucji energii elektrycznej (do budynku znajdującego się na działce doprowadzone jest przyłącze energetyczne, z którego spółka zamierza w przyszłości korzystać), koszty usług doradczych (określone ryczałtowo, a faktury wystawiane są raz na kwartał) związane z rozliczeniem dotacji oraz rozliczeniem pożyczki z NFOŚ, a także usług przygotowania przetargu na budowę. Do końca 2020 roku nie zostanie jeszcze rozstrzygnięty przetarg na budowę PSZOK.

Czy poniesione w 2020 roku koszty związane z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów, a nie podwyższające wartości środka trwałego będą w tym roku stanowiły koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?