Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z istniejącego stawu. Staw zasilany jest wodami gruntowymi i ze spływu powierzchniowego. Pobór będzie więc dotyczył poboru wód podziemnych. Pobór będzie realizowany sezonowo na potrzeby deszczowania użytków zielonych za pomocą pompy głębinowej tłoczącej wodę do przewoźnej deszczowni bębnowej przewodem elastycznym. Staw jest obiektem istniejącym - zgodnie z zapisem operatu wodnoprawnego wykonany został w 1992 r.

Czy taka pompa służąca do ujmowania wód podziemnych ze stawu jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., obiektem służącym do ujmowania wód podziemnych i na użytkowanie jej trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Czy będzie to pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego?

Czy w takim przypadku należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wykonanie urządzenia wodnego, czy tylko na sezonowy pobór wód podziemnych za pomocą pompy głębinowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?