Czy pomoc kuchenna zatrudniona w szkole powinna mieć wykształcenie gastronomiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy pomoc kuchenna zatrudniona w szkole powinna mieć wykształcenie gastronomiczne? 2. Czy rada pedagogiczna Gimnazjum opiniuje projekt arkusza organizacji szkoły podstawowej, do której zostaje włączone gimnazjum od 01.09.2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access