Czy pomoc, jaka jest przewidziana w ramach tarczy antykryzysowej dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, stanowi pomoc de minimis?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 25 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób wyżej określony jest uzyskanie zgody dysponenta PFRON.

Czy taką pomoc należy rozumieć jako pomoc de minimis, czy jest to inna pomoc publiczna jeśli tak to jaka?

Co należy rozumieć jako dzień udzielenia pomocy?

Co oznacza zapis środki ZFRON - czy to są środki zgromadzone na rachunku bankowym ZFRON, czy chodzi o środki na wydzielonej ewidencji (pomoc indywidualna, pomoc na programy rehabilitacji) dla tego funduszu?

Czy jeśli będzie wydatkowanie tych środków to czy następuje zmniejszenie środków na programach rehabilitacji, na pomocy indywidualnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX