Czy pominięcie przez bank, kredytodawcę, płatności w mechanizmie MPP, generuje negatywne skutki dla kredytobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z zawartym z bankiem kredytem inwestycyjnym na budowę środka trwałego, płatności na podstawie faktur wykonawcy za usługi budowlane objęte mechanizmem podzielonej płatności zapłacił bank. Zapłata jednak, mimo wskazań podatnika, nie nastąpiła z zachowaniem MPP. Na moment płatności inwestycja jest w toku. W późniejszym czasie po jej ukończeniu z pewnością podatnik ma zamiar dokonywać odpisów amortyzacyjnych zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów. Wiadomym jest, iż wykonawca uregulował zapłatę VAT.

Czy odpis amortyzacyjny od płatności dokonanej w imieniu podatnika przez bank z pominięciem MPP, będzie mógł stanowić koszt podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX