Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta wraz z czwórką niepełnoletnich dzieci objęta była wsparciem asystenta rodziny. Matka małoletnich zmarła a asystent rodziny rozpoczął współprace z babcią (matką zmarłej kobiet) która wspólnie zamieszkiwała z nimi. Celem pracy było to aby uregulować sytuację prawną małoletnich i ustanowić babcie spokrewnioną rodzinom zastępczą. Sąd ustanowił babcie spokrewnioną rodzinom zastępczą. Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art. 13 pkt 9 wynika, że asystent rodziny w wykonywaniu swoich zadań ma prawo do udzielania pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowanką opuszczającym te rodziny. Czy pomimo współpracy spokrewnionej rodziny zastępczej z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej - OPS ma prawo do objęcia tej rodziny dalszym wsparciem i współpraca z asystentem rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację