Czy pomimo braku wniosku powinniśmy wszcząć postępowanie o przyznanie zasiłku stałego i poprosić OPS, na terenie którego znajduje się Ośrodek Readaptacyjny o przeprowadzenie wywiadu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej decyzją przedłużył wnioskodawcy prawo do zasiłku stałego "na covid", to jest do 60 dni od odwołania stanu lub uzyskania nowego orzeczenia.

W maju uzyskał nowe orzeczenie - umiarkowany stopień niepełnosprawności, o czym poinformował nas Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Rozumiem, że poprzednia decyzja z mocy ustawy wygasła (do uzyskania nowego orzeczenia) i należy wszcząć nowe postępowanie o wypłatę zasiłku na nowy okres.

W tym samym miesiącu dostaliśmy powiadomienie, że przebywał i będzie przebywał przez okres 12 miesięcy w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym w innej gminie. Nie wpłynął do nas wniosek od strony o przyznanie zasiłku stałego.

Czy pomimo braku wniosku powinniśmy wszcząć postępowanie o przyznanie zasiłku stałego i poprosić OPS, na terenie którego znajduje się Ośrodek Readaptacyjny o przeprowadzenie wywiadu?

Czy prawidłowym będzie postępowanie, gdzie stronie prześlemy orzeczenia o niepełnosprawności z pouczeniem, aby wniosek o zasiłek stały złożył w tamtym OPS, a my zobowiążemy się do refundacji tego zasiłku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX