Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r.

PYTANIE

Czym są usługi kształcenia zawodowego w polskim prawie oraz czym są usługi przekwalifikowania zawodowego ?

Czy można w art. 43 ust.1 p.29 lit. a)" prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach" - posłużyć się dowolnym odrębnym przepisem konkretnie: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej?

Czy może istnieje jakiś zbiór tych odrębnych przepisów?

Czy można powołać się na przepisy unijne, które definiują wcześniej przedstawione pojęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?