Czy polski organ kontroli skarbowej ma kompetencje do prowadzenia postępowania w sprawie dochodów ze źródeł nieujawnionych obywatela Ukrainy, który prowadzi JDG w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy, rezydent podatkowy w Polsce prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (JDG wpisana do CEiDG).

Czy polski organ podatkowy/kontroli skarbowej ma kompetencje do prowadzenia postępowania w sprawie tzw. dochodów ze źródeł nieujawnionych (podstawę prawną do weryfikacji legalności źródeł pochodzenia pieniędzy) w sytuacji, gdy zgodnie z oświadczeniem tego obywatela Ukrainy pieniądze pochodzą z legalnych i opodatkowanych źródeł położonych poza Polską?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX