Czy położna zatrudniona w sali porodowej ma prawo do dodatku covidowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy położnej zatrudnionej w sali porodowej, w ramach której zapewnia się osobne pomieszczenie przyjęć dla kobiet zgłaszających się do porodu (tzw. izba przyjęć porodowa), przysługuje dodatek covidowy?

W strukturze organizacyjnej podmiotu widnieje tylko sala porodowa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX