Czy położna podstawowej opieki zdrowotnej może zastąpić w razie absencji chorobowej pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy położna podstawowej opieki zdrowotnej posiada uprawnienia do realizacji świadczeń terapeutycznych (podawanie leków różnymi drogami, np. domięśniowo, dożylnie) na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u pacjentów obu płci i w różnym wieku (niekoniecznie znajdujących się na jej liście aktywnej), gdy zlecona farmakoterapia nie dotyczy kwestii związanych z ciążą, połogiem lub innych problemów położniczo-ginekologicznych?

Chodzi konkretnie o sytuacje, kiedy w placówce podstawowej opieki zdrowotnej brak jest (np. absencje chorobowe) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (współpracującej bądź pielęgniarki przyjmującej deklaracje wyboru), zachodzi konieczność kontynuacji farmakoterapii – ciągłości leczenia u pacjenta, a w placówce zostaje tylko położna podstawowej opieki zdrowotnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX