Czy polisa typu D&O może stanowić koszt spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dominująca, będąca spółką kapitałową, zakupiła polisę dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz (D&O). Następnie do polisy zawarto aneks, na mocy którego do polisy dołączono spółkę zależną. Ubezpieczycielem nadal jest to samo towarzystwo ubezpieczeń, a ubezpieczającym jest spółka dominująca.

Czy koszt składki wynikający z aneksu jest kosztem spółki dominującej, skoro figuruje ona jako ubezpieczający, czy kosztem podatkowym dla spółki zależnej, skoro de facto jest beneficjentem tej polisy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX