Czy polecając pracę w niedzielę pracodawca musi bezwzględnie zapewnić pracownikowi raz na cztery tygodnie niedzielę wolną od pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze współpracą z zespołami z innych krajów, aby zapewnić stały nadzór pracowników IT nad systemami, pracodawca potrzebuje ułożyć harmonogram wg schematu – 4 dni pracy po 10 godzin, a następnie 4 dni wolne (zespoły mają 3-miesięczny okres rozliczeniowy). Analizując taki cykl okazuje się, że czasami pracownicy mogliby mieć zaplanowaną pracę 4 niedziele z rzędu.

Czy zatem możliwe jest takie ułożenie harmonogramu, czy polecając pracę w niedzielę pracodawca musi bezwzględnie zapewnić pracownikowi raz na cztery tygodnie niedzielę wolną od pracy?

Czy to jest bezwzględny nakaz, czy sformułowanie "powinien" daje jednak jakąś swobodę działania i za zgodą pracownika może on zaplanować pracę 4 niedziele z rzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX