Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miejscu magazynowania odpadów podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów gromadzi mi.in. odpady płynne – odpadowe oleje oraz chemikalia. Zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu odpady gromadzone są na wybetonowanej nawierzchni, z której ewentualne odcieki po podczyszczeniu w separatorze są odprowadzane do kanalizacji.

Czy pojemniki (beczki) z tymi odpadami dodatkowo muszą być postawione na wannach odciekowych?

Jeśli tak, z jakiego zapisu prawa wynika taki obowiązek?

Zezwolenie na zbieranie odpadów nie zawiera takiego wymogu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację