Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba, która otrzymała decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, których nie uregulowała, jednak organ może dokonać potrącenia należności z bieżąco wypłacanych świadczeń, musi zostać dodatkowo informowana odrębnym pismem o dokonaniu potrąceń z bieżących wypłat, skoro w decyzji zwrotowej została pouczona o możliwości potrącania świadczeń, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?