Czy poferment powstający w biogazowni, poza kwalifikacją jako odpad, należy też kwalifikować jako produkt uboczny produkt... - OpenLEX

Czy poferment powstający w biogazowni, poza kwalifikacją jako odpad, należy też kwalifikować jako produkt uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przekazywane do biogazowni uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o. staja się odpadem, jednak w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 - dalej rozporządzenie 1069/2009 nie przestają być ubocznym produktem pochodzenia zwierzęcego.

Czy powstający poferment, poza kwalifikacją jako odpad, należy też kwalifikować jako produkt uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego?

Czy klasyfikacja ta będzie związana z procentowym udziałem w substratach produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX