Czy podzielona działka sprzedana gminie spełnia warunek przeznaczenia na powiększenie sąsiedniej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik jest właścicielem działki o powierzchni 1,5 hektara. Działka przylega z jednej strony do drogi publicznej (gminnej), a z drugiej strony do drogi wewnętrznej gminnej. Rolnik ma zamiar złożyć wniosek o podział nieruchomości. Na skutek podziału powstałyby dwie nieruchomości - jedna o powierzchni 1,35 hektara i druga o powierzchni 0,15 hektara. Mniejsza działka zostałaby sprzedana gminie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej - drogi wewnętrznej. Na zakupionym fragmencie nieruchomości gmina planuje budowę stacji uzdatniania wody.

Czy taki podział wypełnia znamiona wyjątku wskazanego w art. 93 ust. 2a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. (działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX