Czy podziału działki rolnej można dokonać na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami? - OpenLEX

Czy podziału działki rolnej można dokonać na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podziału działki rolnej (wydzielenie działki 0,23ha - zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania) można dokonać na podstawie art. 95 pkt 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) – dalej u.g.n.?

Czy wymagana jest opinia projektu ww. podziału, jeśli dla tego terenu nie opracowano planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy (jest to grunt rolny zabudowany - siedlisko otoczone terenem, który ze względu na wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, umożliwia racjonalne korzystanie z budynków i położonych na nim urządzeń - grunt nadal ma charakter rolny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX