Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nastąpiła likwidacja spółki cywilnej. Wspólnicy wnieśli wkłady do spółki w wysokości po 35.000 zł każdy. Udziały każdego wspólnika wynoszę po 50%. Za wkłady został zakupiony towar handlowy oraz wyposażenie. Spółka zakończyła działalność z dochodem w wysokości 10.000 zł po 5000 na każdego wspólnika. Na dzień likwidacji pozostał stan towarów w kwocie 25.000 zł, wyposażenie w wysokości 25.000 zł, gotówka na koncie i w kasie ok. 13.000 zł. Razem majątek: 63.000 zł. Wspólnicy podzielili się wszystkim (towarem, wyposażeniem, gotówką) po połowie. Nie nastąpiła wypłata żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu likwidacji. Każdy ze wspólników otrzymał w towarze i gotówce kwotę 31.500 zł.

Czy należy do tej kwoty doliczyć osiągnięty dochód z działalności gospodarczej?

Czy wystąpił dochód z tytułu likwidacji spółki i należy zapłacić podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?