Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierowana przeze mnie placówka zatrudnia 65 pracowników. Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2006 r. w wymiarze 12/18 czasu pracy na czas nieokreślony w związku ze zmianami organizacyjnymi wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia na rok szkolny 2012/2013 do 9/18 etatu. Nie udało nam się wykonać zaplanowanego naboru i w związku z dalszymi zmianami organizacyjnymi w placówce nauczyciel ten otrzymał w maju wypowiedzenie umowy o pracę. Ponieważ w placówce jest kilku nauczycieli w podobnej sytuacji, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2013 r. oraz przewidziano do zwolnienia czterech pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych dochodzi do zwolnień grupowych i pracownikom należy wypłacić odprawy.

Wskazanemu w pytaniu nauczycielowi należy się dwumiesięczna odprawa, ale czy obliczona według wymiaru 12/18 czy 9/18 etatu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?