Czy podstawę ceny ewidencyjnej mogą stanowić wyłącznie ceny surowców bez robocizny i uzasadnionych kosztów pośrednich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna w nowym roku zmienia zasady wyceny i ewidencji wyrobów gotowych. W starym roku były wyceniane wg stałych cen ewidencyjnych, których nie korygowano od 7 lat, a podstawą ich tworzenia były ceny rynkowe pomniejszone o zaplanowaną marżę i normatywny narzut kosztów ogólnozakładowych. Od 2012 r. podstawą ceny ewidencyjnej będą tylko średnie ważone ceny surowców i komponentów.

Czy BO w nowym systemie może różnić się od BZ w starym systemie, tzn. czy na 1 stycznia 2012 r. możemy przeszacować ceny ewidencyjne produktów (obniżyć) do ustalonych wg rzeczywistych cen surowców?

Czy podstawę ceny ewidencyjnej mogą stanowić wyłącznie ceny surowców bez robocizny i uzasadnionych kosztów pośrednich?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu takie przeszacowanie cen stanu zapasów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access