Czy podstawą zapisu do szkoły niepublicznej policealnej jest w każdym przypadku zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Czy podstawą zapisu do szkoły niepublicznej policealnej jest w każdym przypadku zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu? Czy bez tego zaświadczenia nie można do szkoły przyjąć ucznia? Czy w dokumentach szkoły razem z wnioskiem ucznia to zaświadczenie lekarskie powinno być udostępnione osobie kontrolującej? Czy w sytuacji braku takiego zaświadczenia można uznać, że dotacja została wypłacona na ucznia bez podstawy prawnej i zażądać zwrotu tej dotacji? Czy słuchacz może uczęszczać w tym samym czasie do szkoły policealnej na kierunek np. opiekuna medycznego i na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez tą szkołę np. opiekunka środowiskowa. Jakie dokumenty powinny być w dokumentacji szkolnej razem wnioskiem o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny. Czy w każdym przypadku powinno być załączone zaświadczenie lekarskie? Czy w przypadku braku takiego zaświadczenia można podważyć przyjęcie słuchacza na kurs kwalifikacyjny podczas kontroli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX