Czy podstawa wykluczenia odnosi się tylko do postępowania, w którym wykonawca startuje, czy dotyczy też postępowań w... - OpenLEX

Czy podstawa wykluczenia odnosi się tylko do postępowania, w którym wykonawca startuje, czy dotyczy też postępowań w przeszłości, w których wykonawca brał udział także u innych zamawiających, a został wykluczony na podstawie tej przesłanki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fakultatywną podstawą wykluczenia jest możliwość wykluczenia wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czy podstawa ta odnosi się tylko do postępowania, w którym wykonawca startuje, czy dotyczy też postępowań w przeszłości, w których wykonawca brał udział także u innych zamawiających, a został wykluczony na podstawie tej przesłanki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX