Czy podstawą ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie faktycznie otrzymane w ciągu danego roku kalendarzowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wynagrodzenia w GOPS są wypłacane pracownikom w terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W koszty księgowane są do roku, którego dotyczą. Do podstawy obliczania DWR tzw. 13-tkę co roku przyjmujemy wynagrodzenie należne za dany rok kalendarzowy.

Czy postępujemy prawidłowo?

Czy do podstawy 13-stki powinno się przyjąć kwoty wynagrodzenia faktycznie wypłacane?

Czy kontynuować od lat przyjętą metodą wyliczeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access