Czy podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego mają być wydatki faktycznie poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku zgodnie z dowodem wpłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych proszę o udzielenia odpowiedzi czy podstawą przyznania dodatku mieszkaniowego mają być wydatki faktycznie poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku zgodnie z dowodem wpłaty? Czy w sytuacji gdy wnioskodawca nie dokonał wpłaty w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku ponieważ miał nadpłatę z tytułu rozliczenia mediów lub z tytułu zawyżonych wpłat własnych możemy potraktować to jako wpłatę bieżącą czy jest to podstawa wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku z powodu braku poniesionych wydatków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX