Czy podstawą prawną przetwarzania danych w opisanej sytuacji będzie realizacja zadania w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z podjętą uchwałą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący dla szkoły muzycznej wyszedł z inicjatywą powołania orkiestry przy szkole muzycznej (zaprasza do niej absolwentów, którym użycza instrumenty, organizuje próby, koncerty, wyjazdy). Sprawy organizacji i finansowania orkiestry leżą po stronie organu prowadzącego. Kierowanie orkiestrą powierza się dyrektorowi szkoły muzycznej. Zapisy do orkiestry odbywają się poprzez wypełnienie formularza przystąpienia i akceptację regulaminu orkiestry - powołanej na mocy uchwały.

Czy podstawą prawną przetwarzania danych w opisanej sytuacji będzie realizacja zadania w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z podjętą uchwałą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX