Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest dochód wykazany w rubryce 22 zeznania podatkowego PIT-36L, czy też dochód z rubryki 46 tego zeznania pomniejszony o 1.000.000 zł?

Moje wątpliwości wynikają stąd, że ustawodawca określił iż podstawą jest dochód po pomniejszeniu między innymi o odliczone od dochodów kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (krajowych i zagranicznych), o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a PIT. Natomiast nie ma mowy o pomniejszeniu o dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 63b PIT oraz o odliczeniu strat z lat ubiegłych, a wszystkie te tytuły są w części E zeznania PIT-36L.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?