Czy podręczniki zakupione z dotacji podlegają przeprowadzeniu skontrum?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Romaniuk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Moje pytanie dotyczy ewidencji zakupionych przez szkołę podręczników z dotacji. A mianowicie, szkoła ewidencjonuje zakupione podręczniki w programie Majątek Web w ewidencji ilościowo-wartościowej, a zatem księgowość ujmuje wartość tych podręczników w programie finansowo-księgowym, w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także w sprawozdaniu o stanie środków trwałych sporządzanym do GUS. W tym roku ma być przeprowadzone skontrum zbiorów bibliotecznych i Dyrektor szkoły zastanawia się czy oprócz książek i lektur, podręczniki również podlegają przeprowadzeniu skontrum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX