Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą, realizujący zadania w ramach porozumienia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym, zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, zobowiązany jest zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą, realizujący zadania w ramach porozumienia w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w gabinecie stomatologicznym, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, zobowiązany jest zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów szkoły oraz osób, które zgłaszają się z nimi do gabinetów stomatologicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX