Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Czy decyzja o warunkach zabudowy - załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – powinna zostać wydana dla podmiotu wnioskującego o pozwolenie?

Czy jest odstępstwo od wskazanej reguły?

Nowy inwestor zamierza realizować inwestycje na terenie, dla którego została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na poprzedniego inwestora (poprzedniego właściciela terenu inwestycji). Inwestycja będzie związana z wykonaniem urządzeń wodnych, na które należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Nowy inwestor (nowy właściciel terenu inwestycji) zamierza realizować inwestycję zgodnie z warunkami decyzji. Zakres inwestycji pozostaje bez zmian (zmienił się jedynie inwestor – właściciel terenu).

Czy w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, nowy inwestor powinien ubiegać się o przeniesienie decyzji?

Czy podmiot może załączyć do wniosku decyzję wydaną dla poprzedniego inwestora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?