Czy podmiot tworzący wojewódzkie podmioty lecznicze może przekazać do podmiotu leczniczego środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot tworzący wojewódzkie podmioty lecznicze może przekazać do podmiotu leczniczego środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych?

Jeżeli tak, to czy dotyczy to świadczeń gwarantowanych i także tych niegwarantowanych (nie dot. świadczeń komercyjnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX