Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu na rowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu przepustów oraz odtworzeniu i umocnieniu rowu w związku z przebudową drogi wojewódzkiej. Inwestycja polega na wydzieleniu ciągu pieszego od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej, a obejmować będzie przebudowę drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika, wykonanie zjazdów, odtworzenie elementów odwodnienia i poboczy. W ramach robót związanych z odtworzeniem elementów odwodnienia przewiduje się rozbiórkę istniejącego przepustu oraz ścieku betonowego zlokalizowanego na dnie rowu u podnóża skarpy. W zakres robót dla inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej i budowy chodnika wchodzi: wykonanie niezbędnych robót ziemnych, odtworzenie elementów odwodnienia, wykonanie podbudowy pod projektowany zjazd, wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej – chodnik, wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej – zjazdy, wykonanie poboczy, wykonanie trawników, odtworzenie rowów, wykonanie robót wykończeniowych. Projektowane przepusty wykonane zostaną pod projektowanymi zjazdami i chodnikiem.

Czy w opisanej sytuacji podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access