Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód drenażowych do rzeki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy kwalifikacji wód drenażowych. Starosta prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działkach rolnych urządzeń wodnych – drenażu odwadniającego i wylotów drenarskich oraz na wprowadzanie (za pomocą wykonanych wylotów) nadmiaru wód gruntowych do rzeki.

Czy wody odprowadzane poprzez drenaż i wyloty do rzeki są ściekami? Czy na wprowadzanie wód do rzeki w opisanym przypadku należy posiadać pozwolenie wodnoprawne? Jeżeli tak, to na jaki okres należy udzielić pozwolenia wodnoprawnego - na 10 lat, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., czy na 20 lat, zgodnie z art. 127 ust. 2 pr. wod.?

W art. 9 ust. 1 pkt 19 pr. wod. wody drenażowe – jak się wydaje – nie są ujęte, zatem nie są to ścieki. Z kolei w art. 37 pr. wod. jest mowa o "odprowadzaniu wód powierzchniowych lub podziemnych" – a do wskazanych wód wody drenażowe zdaniem wnioskodawcy nie kwalifikują się. W związku z tym podmiot uznał, że odprowadzanie wód drenażowych nie jest "szczególnym korzystaniem z wód".

Czy w opisanej sytuacji podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access