Czy podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie z uwzględnieniem utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego powinien od 2022 r. prowadzić przetwarzanie zgodnie z zapisami zezwolenia i dostosować się do rozporządzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot posiadający zezwolenie na przetwarzanie odpadów (wydane w 2019 roku) z uwzględnieniem utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego powinien od 1 stycznia 2022 r. prowadzić przetwarzanie odpadów zarówno zgodnie z zapisami zezwolenia, jak i dostosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2468), czy też do czasu wygaśnięcia zezwolenia może działać wyłącznie na podstawie jego zapisów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX