Czy podmiot ma obowiązek umieszczenia w dziale XV Rejestru BDO informacji o wszystkich gminach, w jakich uzyskał wpis do RDR, czy zamieszcza w dziale XV wniosku tylko te gminy, w których ma wpis do RDR i świadczy usługi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot, który posiada wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej (RDR) prowadzony przez daną gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w dziale XV Rejestru BDO informacji o wszystkich gminach, w jakich uzyskał wpis do Rejestru Działalności Regulowanej czy zamieszcza w dziale XV wniosku tylko te gminy, w których ma wpis do RDR i świadczy usługi?

Co w przypadkach gdy podmiot ma wpis w RDR, a nie świadczy usług w danej gminie, czy te gminy powinny być zamieszczone/widoczne we wpisie danego podmiotu w Rejestrze BDO?

Artykuł 52 ust. 1 pkt 7b ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) - dalej u.o. stanowi, iż w przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące informacje z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - nazwę gminy, powiatu i województwa, w których podmiot ten odbiera odpady komunalne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX