Czy podmiot leczniczy, w którym lekarz odbywa specjalizację na podstawie rezydentury, może zawrzeć z tym lekarzem umowę cywilną na pełnienie dyżurów medycznych i dyżurów pod telefonem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzozowska-Kruczek Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2015 r.

PYTANIE

Zawarliśmy umowę o pracę w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w ramach rezydentury z lekarzem po 4 roku odbywania specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii (lekarz przeniósł się z rezydenturą do naszego szpitala).

Czy na dyżury pod telefonem i na dyżury medyczne można podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną?

Czy na dyżury medyczne można podpisać drugą umowę o pracę a na dyżury pod telefonem umowę cywilnoprawną?

Czy na dyżury pod telefonem i na dyżury medyczne poza umową rezydencką należy podpisać drugą umowę o pracę, która będzie obejmowała dyżury medyczne i dyżury pod telefonem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access