Czy podmiot leczniczy może zgłosić roszczenie regresowe do lekarza na podstawie orzeczenia wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2019 r.

PYTANIE

Czy lekarz wykonujący usługi w szpitalu na podstawie umowy kontraktowej zawartej na podstawie art. 27 u.dz.l. ponosi odpowiedzialność solidarną z podmiotem leczniczym (o której mowa w art. 27 ust. 7 u.dz.l.) również za zdarzenia medyczne, o których mowa w art 67a u.p.p.?

Jeśli Wojewódzka Komisja orzeknie o zdarzeniu medycznym (w zakresie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza w ramach kontraktu) i szpital wypłaci wnioskodawcy odszkodowanie i zadośćuczynienie, to czy może wystąpić z roszczeniem zwrotnym do lekarza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX