Czy podmiot leczniczy może wystawiać skierowania na badania laboratoryjne w celu przedstawienia ich jednostce służby medycyny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodna z prawem jest działalność w podmiocie leczniczym (szpital i poradnia monospecjalistyczna - kardiologia i tylko taki zakres jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych) tzw. lekarza zakładowego, który jest np. internistą czy kardiologiem, który zleca pracownikom tego podmiotu badania laboratoryjne i diagnostyczne, których wyniki są potrzebne do oceny i wydania zaświadczenia o zdolności do pracy (w ramach badań wstępnych i okresowych)?

Badania są wykonywane następnie w laboratorium lub pracowni tego podmiotu leczniczego a wyniki wydawane pracownikom, którzy je przedstawiają lekarzowi medycyny pracy (firma zewnętrzna, z którą podmiot leczniczy ma umowę na opiekę profilaktyczną nad pracownikami).

Jeśli tak, to jaką dokumentację medyczną ma prowadzić ten podmiot leczniczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX